Menu

NWVT congres 2018

 
DENTISTA UNIVERSALE
De Bevlogen Tandarts Algemeen Practicus

 
Donderdag 7 juni 16.00 – 21.30 uur
CineMec - Utrecht


Geachte collegae,

De Dentista Universale, vrij vertaald de veelzijdige Tandarts Algemeen Practicus, vormt ongeveer 85% van de in Nederland geregistreerde tandartsen. Hij of zij is bij uitstek de regisseur van de individuele mondzorg en de hoofdaannemer bij alle tandheelkundige behandelingen.

Een groot deel van de dagelijkse behandelingen betreft de restauratieve tandheelkunde met plastische materialen, hoe bij de diepere laesies verstandig om te gaan met de pulpa, en af te leveren met goede occlusale verhoudingen. Daarin ook nog geluk te vinden en te behouden, is de dagelijkse opdracht voor de Tandarts Algemeen Practicus.
Dat zijn de uitdagingen voor dit NWVT congres, waar ook veel interactie met o.a. casuïstiek wordt geboden.

Henk Alting zal het werken met -, het verwerken - en de afwerking van restauratieve materialen op zijn bekende verhelderende manier behandelen. Ook de daarbij te ontmoeten complicaties zoals bondingsystemen, drooghouden en materiaalkeuze etcetera zullen aan de orde komen.

Tijdens de behandelingen van diepe carieuze laesies is het van groot belang de pulpa vitaal te houden. Jenneke de Jong- de Waard zal ons een update geven van de zogenaamde preventieve endodontologie met al haar mogelijkheden en onmogelijkheden.

De occlusie en articulatie is belangrijk in de restauratieve tandheelkunde. Maarten van Geelen zal aan de hand van theorie en casuïstiek de mogelijkheden van de T-Scan met ons delen, de nieuwste technologische ontdekkingsreis op het gebied van occlusie analyse en goed toe te passen in de algemene tandheelkundige praktijk.

Hoe belangrijk het is gelukkig te worden van werk en privé en welke positieve invloed geluk heeft op behandelaar en het tandheelkundig team, zal ons worden voorgehouden door de Geluksontdekkers Pepijn Sonneveld, Bram Vink en Falco Rodenburg. Met een beetje geluk gaan we allemaal gelukkig huiswaarts met het besef dat werkgeluk de prestaties kan bevorderen en het leven nog aangenamer kan maken.
En... natuurlijk gaat de organisatie van het NWVT congres voor Interactief.
De opzet is om alle deelnemers echt te betrekken bij het congres: interactie! De NWVT faciliteert niet alleen de inhoud maar zorgt ook dat de opgedane kennis direct getoetst kan worden en deelnemers interactief kunnen reageren.

Het bestuur van de NWVT wenst u een leerzaam en boeiend congres 2018!Locatie – CineMec Utrecht

Het NWVT congres wordt georganiseerd in het CineMec Utrecht www.cinemec.nl
CineMec is centraal gelegen: langs de snelweg A-2 (bij Utrecht), vlakbij de A-12. Ca 4 minuten lopen vanaf het station Utrecht Leidsche Rijn. Gratis Parkeren. Voor aanvang van het congres ontvangt u de routebeschrijving.

Doelgroep

Het NWVT congres is opgezet voor tandartsen algemeen practici. De volgende dag kunt u met de opgedane kennis gelijk aan de slag. Het congres is zeker ook interessant voor mondhygiënisten en studenten tandheelkunde


Sprekers:


Henk Alting

1984 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), voert onder de naam ALTINGtandartsen naast een algemene ook een verwijspraktijk in de stad Groningen.

Ruim 20 jaar geeft hij postacademisch onderwijs en ‘hands-on’ trainingen aan collegae tandartsen in binnen- en buitenland. Ook treedt hij op als ‘key-educator’ voor diverse producenten van dentale materialen uit Europa, Japan, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland.

Daarnaast is hij als docent verbonden aan de sectie Orale Functieleer van de opleiding Tandheelkunde van de RUG en belast met onderwijs aan master studenten in reconstructief restauratieve en esthetische tandheelkunde met een voorliefde voor adhesieve toepassingen.
Hij is sinds 2014 erkend Restauratief Tandarts (NVvRT) en sinds 2015 erkend ‘Prosthodontist’ (EPA).
 

 
Varen op eigen kompas of navigeren op protocollen

Een adequate behandelplanning is van essentieel belang. Directe en indirecte voorzieningen zijn de afgelopen 10-15 jaar kwalitatief naar elkaar toe gegroeid en liggen vandaag de dag beide op een hoog niveau. Wat streeft u eigenlijk na met het indiceren van directe dan wel indirecte restauraties? Rechtvaardigt de afhankelijkheid van de techniek de daaraan verbonden forse meerkosten als u de duurzaamheid in ogenschouw neemt? Al te gedachteloos navigeren op protocollen vertroebelt soms het zicht op wat de patiënt werkelijk toekomt. Ontwikkel uw eigen kompas om op het juiste spoor te komen en koers te houden.

“Fixed”, zorgvuldig en duurzaam?
Is na zorgvuldig wikken en wegen de restauratieve keuze gevallen dan dient zich een keur van denkbaar adhesieve mogelijkheden aan. Graag maak ik u wegwijs in de grote diversiteit aan bondingsprotocollen, maar ook in die van glasvezeltoepassingen, layering-, bulkfill- en meer recent ontwikkelde semi-indirecte hybride-composieten. Met fixed streven we echt definitieve en duurzaam bevestigde restauraties na.

Leerdoelen
 • Kennis hebben van het belang van behoud van pulpavitaliteit.
 • Kennis hebben van de huidige wetenschappelijke consensus m.b.t. behandeling van diepe cariës.
 • Kennis hebben of en wanneer biokeramische materialen zijn geïndiceerd


Jenneke de Jong – de Waard

RUG 1989,  opleiding Endodontologie aan het ACTA 1995-1998.

Heeft een verwijspraktijk voor endodontologie in Leeuwarden sinds 2001.

Is sinds 2011 tevens werkzaam aan het CTM ( Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde in Groningen) als theoretisch en klinisch docent.  Preventieve endodontologie

Bij afgevormde elementen wordt de waarde van de pulpa nog al eens onderschat. Waarom is het zo belangrijk om de pulpa vitaal te houden? En hoe blijft die pulpavitaliteit dan behouden? Zelfs bij diepe cariës?
Ik zal u een update geven over de huidige wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de benadering van diepe cariës en behoud van pulpavitaliteit.
Tevens zal ik met u de nieuwste benadering van (ir-) reversibele pulpitis qua definities, diagnostiek en behandeling bespreken. De indicatie van biokeramische materialen tijdens de behandeling van vitale pulpae, bijvoorbeeld als een eventuele onderlaag, zal ook een onderdeel van deze lezing zijn.

Leerdoelen
 • Kennis hebben van het belang van behoud van pulpavitaliteit.
 • Kennis hebben van de huidige wetenschappelijke consensus m.b.t. behandeling van diepe cariës. 
 • Kennis hebben of en wanneer biokeramische materialen zijn geïndiceerd

Maarten van Geelen

Afgestuurd aan de R.U.U. in 1984. Werkzaam in eigen algemene praktijk.

Van 2003 tot 2011 daarnaast werkzaam geweest aan CTBG Zwolle. Zet de 25 jaar ervaring in orthodontie niet zelden in bij benaderen van tandheelkundige complexe casussen. Daarnaast heeft hij, na uitgebreide nascholing, veel ervaring in het herkennen van psychosomatiek.

Bedrijft de tandheelkunde vanuit een holistische benadering en heeft de heilige overtuiging dat tijd nemen het sleutelwoord is in succesvolle tandheelkunde. Slow Dentistry.

T-scan beschouwt hij als de belangrijkste technologische ontwikkeling in zijn tandheelkundige loopbaan.


“Teeth Are Talking To You” De inzetbaarheid van T-scan in de dagelijkse praktijk

De inzet van T-scan heeft in de dagelijkse praktijk van Maarten van Geelen een vaste plaats verworven in de volle breedte van het vak. Van restauratieve tandheelkunde tot orthodontie en van volledige prothese tot TMD. Aan de hand van klinische casussen neemt Maarten u mee hoe u deze niet eens zo nieuwe technologie in kan zetten en hoe het uw inzichten, net zoals dat bij hem gebeurde, totaal kan veranderen.
Voor dat hij dat doet krijgt u een beknopte uitleg wat T-scan eigenlijk is en doet. Wat zijn de onderliggende, neurologische, gevolgen van analyse en correctie van de occlusie voor het kauwstelsel?
Maak kennis met deze ontdekkingsreis, laat het bezinken en maandag kijkt u ánders naar tal van zaken.

Leerdoelen
 • Wat is/doet de T-scan?
 • Welke rol speelt de Nervus Trigeminus eigenlijk en wie “trekt er aan de touwtjes”?
 • Occlusie? Dat was toch niet belangrijk? Ja, dus wel!
   

Geluksontdekkers

De Geluksontdekkers bestaan uit Pepijn Sonneveld, Bram Vink en Falco Rodenburg. Drie enthousiaste en gedreven organisatiepsychologen, die vanuit verschillende achtergronden en met uiteenlopende kwaliteiten samenwerken aan het verhogen van werkgeluk in organisaties.

Pepijn Sonneveld is in 1998 als arbeids-en organisatiepsycholoog afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Middels coaching, training en organisatieadvies begeleidt hij al 17 jaar bestuurders, leidinggevenden en hun (zelfsturende)teams bij complexe ontwikkel -en verandervraagstukken. Daarbij is hij ontwikkelaar en uitgever van procesondersteunende instrumenten. Hij heeft gewerkt voor een groot aantal opdrachtgevers, waaronder het Noord Nederlands Orkest, het Universitair Medisch Centrum Groningen en woningcorporatie Lefier.

Bram Vink is in 2015 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in arbeids- en organsatiepsychologie en is daarnaast gediplomeerd coach en trainer voor jonge professionals. Momenteel houdt hij zich bezig met coaching, team-coaching en het geven van diverse trainingen.

Falco Rodenburg is ook in 2015 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen als arbeids- en organisatiepsycholoog. Naast De Geluksontdekkers houdt hij zich onder anderen bezig met 360 graden feedback.
 Het geluk ontdekken binnen praktijken - Hoe heeft dit een positieve invloed op tandarts en praktijk


Geluk is een hot topic. Dat is niet zo gek, want iedereen wil toch gelukkig zijn?! Wij van De Geluksontdekkers zijn ervan overtuigd dat deze kern van geluk altijd in iedereen aanwezig is. Ook op de werkvloer. Hoe meer je vanuit je kern kan werken hoe meer energie en motivatie daarbij vrij komt. Het werk gaat als het ware moeiteloos en mensen kunnen optimaal presteren. Door de alledaagse realiteit van de werkvloer is het lastig om voortdurend geluk te kunnen ervaren. Door middel van onze geluksscan helpen we organisaties de veranderbare factoren aan te wijzen, die het werkgeluk belemmeren. Deze factoren vormen samen vijf clusters: autonomie, verbinding, persoonlijke groei, vitaliteit en leiderschap. Met onze geluksscan verzamelen we data, waarmee we een bijdrage willen leveren aan de wetenschap rondom werkgeluk en helpen we organisaties gelukkiger te worden. Voor het N W V T congres richten we onze geluksscan op de tandartspraktijk. In onze presentatie gaan we inhoudelijk in op de wetenschap van werkgeluk, delen we onze bevindingen over het geluk van de tandarts en geven we inzichten mee die gelijk in de dagelijkse (tandarts)praktijk toegepast kunnen worden.

Leerdoelen
Na afloop heeft u meer inzicht in:
 • Hoe werkgeluk je prestaties kan bevorderen
 • Hoe het momenteel gesteld is met het werkgeluk bij tandarts en praktijk
 • Hoe werkgeluk in de tandartspraktijk toepasbaar te maken