Menu

NWVT Congres: Dahlen, wanneer en hoe?

Geef ze de ruimte!

  

Gebitsslijtage, die geen gelijke tred houdt met de leeftijd, is een veelvoorkomend probleem, vaak multifactorieel en niet eenvoudig op te lossen. Maar wanneer is slijtage nog fysiologisch en wanneer pathologisch? Wanneer ontstaat er een hulpvraag van de patiënt of moet de tandarts algemeen practicus actieve hulp en behandelmogelijkheden aanbieden? Afwachten en jaren vervolgen leidt zeker niet tot minder slijtage.
Bij lokale gebitsslijtage en weinig ruimte is het Dahlconcept een mogelijke oplossing. Is dit concept voor u een behandeloptie? Het door Dahl beschreven concept vond zijn oorsprong in Noorwegen in 1975 en heeft zich met name in Engeland verder ontwikkeld.

Wij zijn verheugd dat Prof. Jeremy Rees de geschiedenis, ontwikkeling en toepassing van het Dahlconcept komt toelichten (lezing in het Engels).
Welke methoden zijn er om te Dahlen? Uitneembare of vaste constructies, al dan niet gecombineerd met orthodontie? De principes van intrusie en eruptie als ook het voorkomen van een onjuiste belasting zullen behandeld worden.
Kan Dahlen bij elke patiënt worden toegepast en welke patiënt schuilt er achter de slijtage? Wat zijn de voor- en nadelen van deze techniek en hoeveel evidence is er eigenlijk beschikbaar?
Veel vragen die Kya Wabeke en Hans van Pelt in hun interactieve lezingen zullen beantwoorden.

Geef deze ervaren sprekers de ruimte en u heeft een boeiend congres in de comfortabele bioscoopzaal van het CineMec in Utrecht.

Graag tot ziens, namens het NWVT bestuur,
Véronique Gerardu, moderator


Locatie - CineMec Utrecht

Het NWVT congres wordt georganiseerd in het CineMec Utrecht www.cinemec.nl
CineMec is centraal gelegen: langs de snelweg A-2 (bij Utrecht), vlakbij de A-12.
Ca 4 minuten lopen vanaf het station Utrecht Leidsche Rijn.
Gratis Parkeren.

Doelgroep

Het NWVT congres is opgezet voor tandartsen algemeen practici. De volgende dag kunt u met de opgedane kennis gelijk aan de slag. 
Het congres biedt in de huidige kennis over het Dahl concept, wanneer en hoe Dahlen en hoe het Dahl concept toe te passen met actieve orthodontie.
Het congres is zeker ook interessant voor mondhygiënisten en studenten tandheelkunde.


Sprekers:Professor Jeremy Rees 

The Dahl technique in the management of tooth wear

The initial description of the Dahl technique was published in 1975 and since it was first described, the Dahl technique has evolved through a number of iterations. This presentation will examine the development of the Dahl technique including the use of palatal veneers constructed from ceramic, nickel-chrome and direct composite resins. This presentation  will explore the various clinical techniques for the use of composite resin in the management of upper or lower anterior tooth wear and the management of combined upper and lower anterior tooth wear (‘The double Dahl technique’). Techniques to manage anterior wear when anterior crown or bridgework is present will olso be described.
The presentation will  also examine the available evidence base behind this technique as there is now data available to show reliable survival rates over 7-10 years.


Bekijk CV >>
Dr. Kya Wabeke 

Spelen met Dahl, en vergeet je patiënt niet! 

Onderhoud en behoud van gesleten gebitselementen kan lastig zijn bij ongunstige ruimtelijke verhoudingen. Het Dahlconcept dat door de eerste spreker vanuit het historisch perspectief zal worden belicht, vindt steeds vaker zijn toepassing bij locale gebitsslijtage zonder ruimte voor restauratief herstel. Toch aarzelt menig tandarts omdat deze aanpak op het eerste gezicht indruist tegen aangeleerde denkbeelden over occlusie concepten. Bij gebrek aan wetenschappelijk bewijs volstaat bij de toepassing van het Dahlconcept het principe van ‘Best Practice’: hierbij identificeert men het doel (patienten duurzaam en naar tevredenheid behandelen), neemt men criteria in ogenschouw (weefselsparend, niet onnodig kostbaar en voorspelbaar behandelen,) weegt men alternatieven (ook niet gesleten elementen behandelen, orthodontie, chirurgie) en op basis hiervan maakt men een weloverwogen keuze. Omdat gebitsslijtage een gedragsgerelateerd zorgterrein betreft, kan aandacht voor de mens achter de tanden tijdens onderzoek, diagnostiek  en behandelplanning niet genoeg benadrukt worden. Care for the patient, don’t just treat the (dental) condition  en Risk assessment is the key to successful management zijn geen holle slogans! Na optimaal inventariseren volgt zorgvuldige uitvoering en langdurig vervolg. De gepresenteerde casuistiek toont hierbij naast vele tips en trick’s steeds  de ‘mens-factor’.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus heeft u kennis genomen van de wetenschappelijke basis en de toepassingsmogelijkheden van het Dahlconcept en kunt u:
  • Aard, ernst, oorzaak en progressie van gebitsslijtage identificeren
  • Bij de behandeling van gebitsslijtage verantwoord kiezen voor een passieve dan wel actieve benadering
  • Ruimte creëren met behulp van het Dahlplatform als restaureren nodig is

Bekijk CV >>
Dr. Hans van Pelt

Dubbel plus Orthodontie

Onder dubbel “Dahlen” verstaan we het ondersteunen van de Dahlbehandeling met actieve orthodontie.
Het toepassen van een vast of uitneembaar Dahlplateau kan ingezet worden om de diepe beet minder diep te maken en daarmee de anatomie weer te kunnen herstellen. Ook wordt hiermee de esthetiek en soms de fonetiek verbeterd.
Een minder diepe beet geeft ook minder slijtage van de tanden en ook van aangebrachte restauraties. Soms is de beet zo diep dat er een palatumbeet is en er geen vast Dahlplateau kan worden aangebracht.  Met een uitneembaar Dahlplateau (Dahlframe of  uitneembare apparatuur met een opbeetplaat) kunnen de onderincisieven wel geïntrudeerd worden. Staat het bovenfront in inversie en is er sprake van “crowding” dan zal actief orthodontisch behandeld moeten worden.
Brackets aanbrengen is lastig bij een diepe beet. Door een uitneembaar Dahlplateau te combineren met actieve orthodontie kunnen ook deze patiënten behandeld worden en blijkt dat de behandeling minder lang duurt.
In deze voordracht zal eerst worden ingegaan op de “restricted envelope of function” en de diepe (palatum)beet waarna casussen worden gepresenteerd van met name oudere patiënten waar deze behandelmethode is toegepast.

Leerdoelen:
Na afloop van de cursus:
  • heeft u meer inzicht in de noodzaak om met orthodontische apparatuur ruimte te maken in het front bij patiënten met slijtage en een diepe beet
  • bent u in staat om  een behandelplan op te stellen voor de behandeling van slijtage waar ook sprake is van een "restricted envelope of function”
  • heeft u inzicht gekregen in de beperkingen van een vast Dahlplatform bij de behandeling van locale slijtage en een diepe beet


Bekijk CV >>Documentatie en Toetsing

Bij inschrijving ontvangt u uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het congres de bevestiging per email en krijgt u digitaal toegang tot de toetsvragen. De toetsvragen kunnen online worden ingevuld. Alleen de digitaal geretourneerde toetsvragen vóór aanvang van het congres tellen mee voor een extra punt voor de bij een register ingeschreven tandartsen. Dit extra punt telt alleen mee, indien u ook aanwezig bent tijdens het congres.
De toetsvragen komen tijdens het congres weer terug in de te behandelen stof.
Na afloop van het congres ontvangt u een korte hand out van de presentaties.
Het deelnemerscertificaat wordt u binnen 14 dagen na het congres per e-mail toegestuurd.


Inschrijven

 

Inschrijving op volgorde van ontvangst bij het secretariaat. 
Studenten zijn welkom: beperkt aantal plaatsen – first come / first served.