Menu

Tandheelkundige ingrepen bij antistolling

NWVT KIMO richtlijncursus

Realtime online cursus

Inschrijving voor deze realtime online cursus is mogelijk: klik hier.

Sprekers:

  • Dr. Robert van Es, MKA-chirurg
  • Dr. Marcel van de Ree, internist-vasculair geneeskundige


NWVT-Cursus Tandheelkundige ingrepen bij antistolling.

De Klinische praktijkrichtlijn KIMO: “Bloedige ingrepen in de mondzorg, bij patiënten die antitrombotica gebruiken.”


Samenvatting
Steeds vaker worden tandartsen geconfronteerd met medisch gecompromitteerde patiënten. Enerzijds omdat de populatie ouderen met multi-morbiditeit toeneemt, anderzijds omdat steeds meer ouderen hun eigen dentitie behouden. Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland gebruiken enige vorm van antistolling ter preventie en/of behandeling van een trombotische aandoening. Elke tandarts heeft patiënten die antitrombotica gebruikenNa extractie rapporteert 1/3e van patiënten zonder antitrombotica al een nabloeding, waarvan  bijna 2% ernstig. Daarom is kennis over deze nieuwe KIMO richtlijn onontbeerlijk.

 
Leerdoelen: 

  • Kennis en inzicht verwerven in de fysiologie van de bloedstelping 
  • Herkennen van typen antithrombotica in de geneeskunde en hun toepassingen
  • Kennis over risico’s bij staken en continueren van anticoagulantia 
  • Informatie over antistollingsbeleid rondom operaties en ingrepen in het algemeen. 
  • Inzicht in Consequenties van anti-trombotica op (bloedige) tandheelkundige ingrepen
  • Weten hoe te handelen bij de patiënt met een Vitamine K Antagonist (VKA) een Direct Oraal Anti-Coagulans (DOAC), een Trombocyt Aggregatie Remmer (TAR) of een combinatie hiervan.Sprekers:


Dr. Robert van Es
MKA-chirurg

Robert JJ van Es behaalde in 1985 en 1990 resp. zijn tandarts- en arts-examen aan de RUUtrecht en was van 1985-‘90 waarnemend algemeen praktiserend tandarts. Van 1990-‘92 was hij arts-assistent kno-heelkunde in het Militair Hospitaal en MKA-chirurgie in het St. Radboud ziekenhuis te Nijmegen. Hij voltooide zijn opleiding tot MKA-chirurg in 1996 in het Academisch Ziekenhuis Utrecht. In 1998 was hij fellow in het Mt. Vernon Hospital te Londen ter specialisatie in maxillofaciale microchirurgie. Hij promoveerde in maart 2001 op de ontwikkeling van een proefdiermodel voor de behandeling van Hoofd-hals kanker.

Sinds 2001 is hij staflid op de afdelingen Mondziekten,  Kaak- en Aangezichts-chirurgie van het Universitair Medisch Centrum en het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht. Sinds 2006 is hij tevens werkzaam in het Diakonessen Ziekenhuis te Utrecht.

Speciale interesses zijn maxillofaciale oncologie en groeistoornissen van het craniofaciale skelet, waaronder schisis.

Hij is voormalig treasurer van de International Association of Maxillofacial Surgeons in Training (IAMFST). Momenteel is hij secretaris in het Collegium Chirurgicum Neerlandicum (CCN), secretaris van de Dutch Head Neck Audit(DHNA)-board, bestuurslid van de Nederlandse Werkgroep voor Hoofd-Hals Tumoren(NWHHT) en van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen(NWVT), Councillor in de European Association of MaxilloFacial Surgery(EACMFS) en columnist van het Nederlands Tandartsenblad. Hij houdt regelmatig voordrachten op tandheelkundig & kaakchirurgisch gebied. Voor zijn publicaties wordt verwezen naar pubmed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).  


  

Dr. Marcel van de Ree
internist-vasculair geneeskundige

Dr.M.A. van de Ree studeerde geneeskunde aan de UvA. In het Leyenburg Ziekenhuis Den Haag en het LUMC volgde hij de opleiding tot internist. In het LUMC promoveerde op het effect van cholesterolverlagende behandeling bij diabetes op de vaatwand en risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Hij is algemeen internist gespecialiseerd in vasculaire geneeskunde, m.n. het opsporen en behandeling van risicofactoren voor hart- en vaatziekten, trombose en longembolieën. Hij is hoofd van de vasculaire polikliniek Diakonessenhuis Utrecht.