Menu

NWVT lezingen

Voor startende tandartsen / young professionals
Gevolgd door netwerkborrel

   

Implants and Elderly

NWVT lezing Nijmegen voor Young Professionals op vrijdag 26 januari 2018

Doelgroep: 

  • Young professionals en Tandartsen - lid NWVT : t/m 5 jaar na afstuderen
  • Afgestudeerd òf werkend in Nijmegen

Sprekers:


Sprekers:


Dr. Arie Hoeksema 

 
Arie Hoeksema (1963) heeft in Groningen aan de RUG tandheelkunde gestudeerd waar hij in 1991 als tandarts afgestudeerde, vervolgens heeft hij zich in 1993 gevestigd als tandarts algemeen practicus in Winschoten.
Onder zijn leiding is de praktijk uitgegroeid tot een groot, modern en veelzijdig tandheelkundig centrum.

Naast de algemene praktijk is hij sinds 1991 werkzaam in de tandheelkundige zorg aan kwetsbare ouderen in diverse verpleeghuizen in zijn regio. In 2016 is hij vanuit de afdeling MKA en Bijzondere Tandheelkunde van het UMCG gepromoveerd op het proefschrift getiteld: “Gerodontologie &  Implantologie? “Saai versus Sexy” of een ultiem “Grijs Duo”.

Hij verzorgt post doctorale nascholing voor tandartsen, mondhygiënisten, huisartsen en andere zorgverleners in het gebied van de mondzorg voor ouderen. Daarnaast is hij gastdocent verbonden aan de RUG en Hanze Hoogeschool voor de colleges gerodontologie van de opleidingen mondzorgkunde en tandheelkunde in Groningen. Naast de zorg voor kwetsbare ouderen en de algemene praktijk heeft hij zich tevens breed geschoold in het vakgebied  van de orale implantologie, slaapgeneeskunde (slaap apneu) en de geriatrie. Op het gebied van de implantologie richt hij zich voornamelijk op de prothetiek en is daarvoor bij de NVOI geregistreerd als TSVI-p. In 2014 werd hij door de NVGD erkend als Tandarts-Geriatrie en in 2016 door de NVTS als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige. En vrij recent houd hij zich bezig met de landelijke richtlijn ontwikkelingen mondzorg in het domein ouderen binnen Kennisinstituut Mondzorg als lid van de raad van advies.


Jobine te Poel


Jobine te Poel studeerde in 2011 af aan de faculteit tandheelkunde te Amsterdam. Na 3 jaar werkervaring in de algemene praktijk, is zij gestart met de post-initiële opleiding “Orale implantologie en prothetiek” aan de ACTA. Daar heeft zij een klinisch onderzoek gedaan naar immediaatplaatsing in de esthetische zone. Sinds haar afstuderen in september 2017 is zij werkzaam als NVOI-geregistreerd Implantoloog in Leiderdorp bij DE|TANDARTS en in Arnhem bij tandartspraktijk Rijnzigt.

Peri-implantitis
Het is een uitdaging om als algemeen practicus te diagnosticeren of er sprake is van peri-implantitis. Een grotere uitdaging is om te achterhalen wat de oorzaak is van botverlies rondom een implantaat. Een definitie eindigend op ” –itis “ wekt de illusie dat er sprake is van ontsteking,. Kan er ook een andere verklaring zijn voor botverlies rondom een implantaat? Botverlies rondom een implantaat is lastig te bestempelen als ‘peri-implantitis’, zonder aanwezigheid van oude röntgendiagnostiek. Bovendien heeft u als behandelaar geen idee van de botdimensie ten tijde van de implantaatplaatsing.

Aan de hand van enkele casussen uit de praktijk verschaft Jobine ons meer inzicht in normaal botremodelingsproces versus een ontstekingsproces. Zodat peri-implantitis vroegtijdig in de algemene praktijk wordt herkend en kan worden behandeld. En.. wat kan je als algemeen practicus zelf doen tegen peri-implantitis?