Menu

NVT TP Master Scriptieprijs 2016

Gepubliceerd op: 11-11-2016

De NVT heeft voorafgaand aan haar Algemene Vergadering de NVT TP masterscriptieprijs 2016 uitgereikt aan
Martijn van Leeuwen (oud ACTA student)
Titel masterscriptie: Effectiveness of various interventions on maintenance of gingival health during 1 year -  a randomized clinical trial.
Begeleiders: Dr. Dagmar Slot en Dr. Fridus van der Weijden.

De NVT TP masterscriptieprijs

De NVT acht wetenschappelijk onderzoek van belang. Studenten krijgen tijdens hun opleiding hiermee te maken wat leidt tot het opstellen van een scriptie in de masterfase.

Hiertoe heeft de Nederlandse Vereniging van Tandartsen in samenwerking met TandartsPraktijk de jaarlijkse NVT TP Master Scriptieprijs ingesteld.
Masterscripties vanuit de Faculteit der Tandheelkunde in Amsterdam (ACTA), Nijmegen (Radboud MC) en Groningen (UMCG) dingen mee naar deze prijs. De jury heeft de inzendingen beoordeeld op geschiktheid en relevantie voor de tandarts algemeen practicus.

Prijswinnaars 2016

De 2e prijs is uitgereikt aan Christa Eleveld voor haar masterscriptie: "De invloed van links- en rechtshandig poetsen op de aanwezigheid en locatie van plaque, cariës (D), restauraties (F), ontbrekende elementen (M) en de totale cariëservaring (DMFS) bij volwassenen".

De 3e prijs is uitgereikt aan Dilyana Sokolova voor haar masterscriptie: "Long-term effectiveness of Oral Appliance versus Continuous Positive Airway Pressure in the treatment of Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Nine-year follow-up".

Oud ACTA student Martijn van Leeuwen, onlangs in juli cum laude afgestudeerd, heeft de 1ste prijs gewonnen. Sinds 2009 is hij al als voluntair actief binnen de onderzoeksgroep Therapie & Preventie afdeling parodontologie, waar hij werkt aan zijn promotie.
Martijn heeft de prijs gewonnen met het artikel “Effectiveness of various interventions on maintenance of gingival health during 1 year – a randomized clinical trial” wat is gepubliceerd in het International Journal of Dental Hygiene. Dit artikel werd medemogelijk gemaakt door een subsidie van “Zorg Onderzoek Nederland / Medische Wetenschappen (ZonMW). Hij zal deze prijs op 14 november a.s. in Amsterdam (Grand Café Mahler – naast ACTA) in ontvangst nemen tijdens de NVT-ledenavond.

Download hier het originele artikel:  Effectiveness of various interventions on maintenance of gingival health during 1 year -  a randomized clinical trial.