Menu

NWVT reikt Dentz medaille uit aan prof. Burgersdijk

Gepubliceerd op: 08-06-2017

Het bestuur van de NWVT heeft de Dr. Th. Dentz medaille uitgereikt aan Prof.dr. R.C.W. Burgersdijk op grond van wetenschappelijke prestaties en uitzonderlijke kwaliteiten, die vooral betekenis hebben voor de beroepsuitoefening door de algemeen practicus en die de patiënt ten goede komen.

Het CV van professor Burgersdijk is indrukwekkend – enkele activiteiten en functies:

1967 tot 2008 Staflid afd. Conserverende Tandheelkunde ( KUN), Staflid vakgroep Kindertandheelkunde ( KUN), Hoogleraar Restauratieve Tandheelkunde in het bijzonder de Kindertandheelkunde (KUN),  Parttime clustervoorzitter van het UMCN cluster CAIO (Centrale Sterilisatie,Anesthesiologie, Intensive Care, Operatiekamers).

Veel bestuurlijke functies vervuld binnen allerlei organisaties, werkgroepen,  zowel facultair, universitair en buiten universitair: voorzitter kamer  Tandheelkunde – VSNU, lid bestuur PAOT,  voorzitter Ivoren Kruis, Lid KNAW Commissie beoordeling Gezondheidsonderzoek, Voorzitter werkgroep: "Integratie medisch klinisch onderwijs en tandheelkundig  onderwijs". Voorzitter project Gehandicaptenzorg NMT/IK, Lid Raad van Toezicht NIGZ.

Grote inzet voor het onderwijs, preventie  en de kwaliteit van de tandheelkunde.

Momenteel: voorzitter Federatie voor Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen. Heeft zich ingezet voor het tot stand komen van het richtlijnen instituut – het KiMo.

Naast alle bestuurlijke functies heeft professor Burgersdijk promoties begeleid en staan vele publicaties op zijn naam.


Lees meer over de NWVT Dentz medaille >>


Prof.dr. R.C.W. Burgersdijk