Menu

Jacques Baart overleden

Gepubliceerd op: 23-03-2018

Jacques Baart, ons oud-bestuurslid en oud NWVT WTA commissie voorzitter, is zeer onverwachts 19 maart overleden.
Jacques was een bijzondere en mooie persoonlijkheid en heeft veel betekend voor de NWVT.

Jacques is in 2010 toegetreden tot het NWVT bestuur: als bestuurslid en als voorzitter van de NWVT WTA commissie.
In november 2017 heeft Jacques (statutair) het bestuur verlaten.
Tijdens zijn bestuursperiode is veel ontwikkeld en hebben veel activiteiten plaats gevonden.
De vergaderingen met Jacques waren zeker niet saai, maar boeiend en stimulerend
Jacques was de drijvende kracht bij het opzetten van de NWVT WTA cursussen.
Daarnaast organiseerde hij ook de thematour en het congres: Patiënten en hun Pillen.
Een onderwerp dat hem zeer nauw aan het hart lag.
Jacques heeft de uitreiking van de jaarlijkse NWVT WTA Hamer Duyvenszprijs weer nieuw leven ingeblazen. De prijs voor het beste proefschrift met grote relevantie voor de tandarts algemeen practicus.
Als kaakchirurg voelde Jacques een grote verbondenheid met de tandarts algemeen pracitcus.

Zoals jij altijd zei: "De inhoud van het vak tandarts komt van de vele wetenschappelijke verenigingen: NWVT, paro, endo, pedo, etc etc. Dat houdt gelijke tred met de differentiaties. Maar iedereen begint als TAPper (tandarts algemeen practicus). Sommigen blijven met veel enthousiasme een levenslang TAPper. Iedere beginnende tandarts zou tenminste 3 jaar TAPper moeten zijn."

De NWVT is het met Jacques eens.
Jacques wordt gemist als persoonlijkheid en als vakman.

Bestuur NWVT


Overlijdensadvertentie
NRC Handelsblad 23-03-2018