Menu

NWVT TP master scriptie prijs

NWVT TP master scriptie prijs

De Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen reikt in samenwerking met het tijdschrift Tandarts Praktijk de jaarlijkse NWVT-TP Masterscriptieprijs uit.

Natuurlijk wil jij NWVT – TP masterscriptie prijs ontvangen.

Lever daarom bij je blok- / studie coòrdinator je scriptie in die is opgesteld in de periode september 2018 – 31 augustus 2019!

Hoe werkt de selectie:

Voor de NWVT TP masterscriptie prijs komen de scripties in aanmerking vanuit de Faculteit der Tandheelkunde in Amsterdam (ACTA), Nijmegen (Radboud MC) en Groningen (UMCG): periode 1 september 2018 – 31 augustus 2019.
De beste 3 scripties per opleiding worden door de blok- of studiecoördinator voor de masterscripties ingeleverd bij het secretariaat van de NWVT (fysiek en elektronisch) vóór 10 september.
De NWVT – TP jury beoordeelt de 9 inzendingen op geschiktheid en relevantie voor de tandarts algemeen practicus (TAP) en komt tot maximaal 3 genomineerde scripties. Deze worden in verkorte vorm gepubliceerd in het TP.

Tijdens de NWVT najaarscursus – 10 oktober 2019 - vindt de uitreiking van de NWVT TP masterscriptie prijs plaats.
De 3 beste masterscripties worden beloond met een prijs van respectievelijk € 1.500.--, 1.000.-- en 500.—en ontvangen een oorkonde..  Daarnaast wordt de scriptie in verkorte vorm gepubliceerd in het TP.
De winnaar kan gevraagd worden om bij de uitreiking van de prijs een korte presentatie te geven over zijn master scriptie.


Robert Pogosian met juryleden Leontine Jongsma en Teun DomburgFoto: Prijs winnaars 2018: Robert Pogosian met juryleden Leontine Jongsma en Teun Domburg  

  

NWVT TP masterscriptie prijs winnaars 2018:

1e prijs:
Temporomandibular disorders and headache

Robert Pogosian
ACTA2e prijs:
Are the quality of root canal filling & marginal bone level correlated with the presence of apical periodontitis? A retrospective cohort study

Milou Snijders
ACTA3e prijs:
Effect of immediate and delayed dentin sealing on fracture strength of lithiumdisilicate (LiSi2) laminate veneers with cervical exposure of dentin

Iris Driessen
ACTA

 
  

NWVT TP masterscriptie prijs winnaars 2017:

1e prijs:
Erosieve gebitsslijtage, wat weten jongvolwassenen hierover en hoe wensen zij tandheelkundige informatie te ontvangen?

Vera Verploegen 
 
UMCG2e prijs:
Succes en overleving van kronen in een algemene tandartspraktijk in Nederland met een opvolging van 5 tot 12 jaar

Jochem Lemain 
 
UMC Radboud3e prijs:
Online review about dentists. What do patients write about dentists and what can dentists do with it?

Giney Sowidjojo
ACTA

 

NWVT TP masterscriptie prijs winnaars 2016:

1e prijs:
Effectiveness of various interventions on maintenance of gingival health during 1 year - a randomized clinical trial

Martijn van Leeuwen
ACTA2e prijs:
De invloed van links- en rechtshandig poetsen op de aanwezigheid en locatie van plaque, cariës (D), restauraties (F), ontbrekende elementen (M) en de totale cariëservaring (DMFS) bij volwassenen

Christa Eleveld
UMCG3e prijs:
Long-term effectiveness of Oral Appliance versus Continuous Positive Airway Pressure in the treatment of Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Nine-year follow-up      

Dilyana Sokolova
UMCG