Menu

Vereniging

De Nederlandse Wetenschappelijk Vereniging van Tandartsen

De NWVT is een wetenschappelijke vereniging van en voor tandartsen. De NWVT is op 1 juli 1904 opgericht (NVT) en is daarmee de op één na oudste tandheelkundig wetenschappelijke vereniging in Nederland.
Statutair is de doelstelling van de vereniging: het bevorderen van de tandheelkundige wetenschap. De NWVT voert zelf geen wetenschappelijk onderzoek uit, maar draagt bij aan de overdracht van wetenschappelijke informatie aan tandartsen.

Aandachtsgebied

De NWVT richt zich op elk tandheelkundig wetenschappelijk terrein dat relevant wordt geacht voor de tandarts in de algemene praktijk. De NWVT houdt de tandarts niet alleen op de hoogte van ontwikkelingen binnen de tandheelkunde, maar streeft er ook naar om de stand van zaken op verschillende gebieden voor het voetlicht te brengen. Met de congressen en cursussen probeert de vereniging de gehele Nederlandse tandheelkundige gemeenschap te bereiken.


De NWVT hecht aan een goede relatie met de (wetenschappelijke) verenigingen. Hiertoe neemt zij vaak het voortouw om gezamenlijk met deze verenigingen activiteiten te organiseren.

Bestuur

Het bestuur zorgt voor het algemeen beleid van de vereniging.


M. de Bakker-Ruige (Monetta) Voorzitter
Tijn van Dooren
Lid bestuur
H. Hofland - Hansma (Heleen) Penningmeester
Dr. R.J.J. van Es (Robert)
Lid bestuur
Dr. L. Jongsma (Leontine)
Lid bestuur
V. Lu
(Vivian)
Lid bestuur

Het bestuur van de NWVT wordt ondersteund door de verenigingssecretaris:


G. van Notten (Gaby)
Van Notten & Partners bv.

Leden

De NWVT heeft ruim 2.700 leden. Tandartsen en studenten tandheelkunde kunnen lid worden van de vereniging.
Met hun lidmaatschap ondersteunen ze het werk van de NWVT.

Ereleden

De NWVT benoemt slechts zeer incidenteel Ereleden.

Ereleden van de NWVT zijn:
Dr. Peter van Amerongen  
Dr. Ap la Rivière  
Henk Donker  

Raad van Advies

De Raad van Advies overlegt met het bestuur over de ontwikkelingen in de Mondzorg in het algemeen en de activiteiten van de NWVT in het bijzonder.

Leden Raad van Advies:
Dr. Dick Barendregt  
Rob Barnasconi  
Mw. Dr. Alexa Laheij  

Ambassadeurs

De NWVT Ambassadeurs zijn de directe contactpersonen met de studenten.
Het bestuur overlegt regelmatig met de Ambassadeurs en de besturen van de tandheelkundige studentenverenigingen.


 • Lotte Koning ter Heege (Ambassadeur Amsterdam)

  Voor mij was de keuze tandheelkunde een makkelijke. Het is de perfecte combinatie tussen werken met je hoofd en met je handen, maar achter dat ‘simpel’ werken met je hoofd en handen schuilt een immens domein aan wetenschappelijke kennis en technologieën. Het wetenschappelijk onderzoek waarop al deze kennis en technologieën zijn gebaseerd is van groot belang voor tandarts, student en patiënt. Continue verbetering, verbreding en vernieuwing van deze kennis is essentieel en ik hoop als ambassadeur van de NWVT te mogen bijdragen aan de verspreiding van deze kennis.

  Ik vind het belangrijk om het beste uit mezelf en anderen te halen. Ik denk dat het daarbij van groot belang is om zo vroeg mogelijk te beginnen met het opdoen van extra kennis en vaardigheid. Als ambassadeur kan ik helpen andere tandheelkunde studenten te interesseren, enthousiasmeren en informeren over nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken binnen de tandheelkunde. Dit zal ik doen door de cursussen, congressen, workshops en andere activiteiten die de NWVT biedt aan studenten, onder de aandacht te brengen bij mijn mede studenten en hen te overtuigen hieraan mee te doen.

 • Floris van der Horst (Ambassadeur Amsterdam)

  Tandheelkunde studenten komen iedere dag in aanraking met wetenschappelijke kennis en technologieën. De wetenschap op dit gebied verandert continue. Deze nieuwe ontwikkelingen zullen ons vak in de toekomst erg veranderen en nieuwe perspectieven geven. Daarom vind ik het belangrijk dat zowel tandartsen als tandartsen in spe zich hier in verdiepen en hun kennis verbreden. Soms is het echter lastig om deze stap te maken. De NWVT probeert daarbij te helpen en deze wetenschappelijke kennis over te brengen door het geven van na- en bijscholing. Dit bestaat bijvoorbeeld uit interessante workshops en cursussen.

  Ik ben van mening dat het goed is om zo vroeg mogelijk extra kennis op te doen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Ik hoop als ambassadeur van de NWVT mijn medestudenten te motiveren en ze zoveel mogelijk bij dit proces te betrekken.

 • Pien van Leeuwen (Ambassadeur Amsterdam)

  Als laatstejaars masterstudent maak ik deel uit van een generatie tandartsen die meer dan ooit te maken zullen krijgen met nieuwe wetenschappelijke kennis en technologieën. Ik hoop als ambassadeur van de NWVT aan mijn medestudenten over te brengen dat in de toekomst wetenschappelijk onderzoek ons vak steeds verder zal brengen en dat nieuwe technologie een belangrijk onderdeel zal blijven van onze beroepspraktijk.

  Ik zal met veel plezier de activiteiten van de NVWT onder de aandacht brengen bij mijn medestudenten en ze stimuleren hier aan deel te nemen. Ik vind het van belang dat studenten lid zijn van dé wetenschappelijke vereniging voor tandartsen – NWVT. De vereniging die zich met name richt op de basis van ons vak: de tandarts algemeen practicus. Natuurlijk sta ik pas aan het begin van mijn loopbaan, maar ik ben van mening dat je nooit vroeg genoeg kan beginnen met het ontwikkelen en verbreden van je kennis.

 • Paulien Janss (Ambassadeur Groningen)

  De wetenschap en nieuwe technologieën nemen tegenwoordig een grote rol in binnen de Tandheelkunde. Het is dan ook voor tandartsen en studenten belangrijk om up-to-date te blijven. De NWVT helpt studenten door kennis gemakkelijk beschikbaar te maken in de vorm van onder andere cursussen en congressen.

  Als ambassadeur van de NWVT wil ik graag studenten enthousiasmeren, informeren en betrekken bij de recente ontwikkelingen en onderzoeken. Zodat zij ook al in de eerste contacten met patiënten deze kennis kunnen toepassen. Samen met de andere ambassadeurs uit Nijmegen en Amsterdam wil ik er ook voor zorgen dat de studenten wetenschap ook vooral leuk vinden. Zodat wetenschappelijke ontwikkelingen zo snel mogelijk breed kunnen worden toegepast ten gunste van verbetering van de zorg voor de patiënt.

 • Britt van den Tooren (Ambassadeur Groningen)

  Als bachelor student merk ik nu al dat het belangrijk is om naast je studie kennis op te doen over de ontwikkelingen binnen de tandheelkunde. Het is belangrijk om jezelf te oriënteren en te kijken naar wat jou interesseert. De ontwikkelingen blijven maar doorgaan en je houdt dus nooit op met leren. De NWVT helpt door je op de hoogte te houden van de nieuwste technieken binnen de tandheelkunde en doormiddel van congressen en cursussen.

  Als ambassadeur van de NWVT wil ik studenten enthousiast maken over alles wat de NWVT te bieden heeft. Daarnaast wil ik ze ook laten realiseren dat kennis opdoen en vaardigheden verkrijgen na de studie niet ophoudt en het van belang is om jezelf te blijven ontwikkelen.

 • Grietje van der Weiden (Ambassadeur Groningen)

  Als tweedejaars masterstudent merk ik dat tijdens de studie de nadruk al heel duidelijk gelegd wordt op het belang van wetenschappelijk onderzoek. Het is voor studenten ook nodig om nieuwe ontwikkelingen binnen de tandheelkunde te volgen en toe te passen tijdens de eerste contacten met patiënten.

  Om op de hoogte te blijven van nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek organiseert de NWVT ook voor studenten interessante congressen en cursussen. Daarnaast wordt onderzoek door studenten gestimuleerd doormiddel van prijzen en fondsen.

  Als ambassadeur van de NWVT wil ik graag mede studenten ervan bewust maken dat wetenschap niet alleen een onderdeel van de studie is, maar dat het ook in de toekomst zorgt voor waardevolle innovatie.

 • Elies Wolf (Ambassadeur Groningen)

  Ik denk dat het belangrijk is om al tijdens je studie je horizon te verbreden en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen de tandheelkunde. Op deze manier ben je in staat om te ontdekken waar je eigen interesses liggen en krijg je mee wat zich allemaal afspeelt in het veld.

  De NWVT is belangrijk om studenten te laten inzien dat tandheelkunde meer inhoudt dan alleen de praktische uitvoering van het vak. Wetenschappelijk onderzoek is heel belangrijk om de tandheelkunde vooruit te blijven helpen.

  De NWVT vormt voor tandheelkundestudenten een brug tussen hun studie en de wetenschap. Hierdoor wordt de wetenschap op een laagdrempelige manier bereikbaar voor studenten. De NWVT peilt regelmatig onder de studenten in Amsterdam, Groningen en Nijmegen op welk gebied binnen de tandheelkunde zij behoefte hebben aan verdieping. Op deze manier wordt er gericht ingespeeld op interesses of zaken die verbeterd kunnen worden, waardoor de NWVT volgens mij voor elke student tandheelkunde iets te bieden heeft.

 • Marlou Baltussen (Ambassadeur Nijmegen)

  Tandheelkunde studenten komen iedere dag in aanraking met wetenschappelijke kennis en technologieën. De wetenschap op dit gebied verandert continue. Deze nieuwe ontwikkelingen zullen ons vak in de toekomst erg veranderen en nieuwe perspectieven geven. Daarom vind ik het belangrijk dat zowel tandartsen als tandartsen in spe zich hier in verdiepen en hun kennis verbreden. Soms is het echter lastig om deze stap te maken. De NWVT probeert daarbij te helpen en deze wetenschappelijke kennis over te brengen door het geven van na- en bijscholing. Dit bestaat bijvoorbeeld uit interessante workshops en cursussen.

  Ik ben van mening dat het goed is om zo vroeg mogelijk extra kennis op te doen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Ik hoop als ambassadeur van de NWVT mijn medestudenten te motiveren en ze zoveel mogelijk bij dit proces te betrekken.

 • Isa Cuijpers (Ambassadeur Nijmgen)

  Al vanaf het begin van de studie tandheelkunde wordt de nadruk gelegd op het evidence based handelen in de verschillende opleidingsonderdelen. Dit is belangrijk om objectief inzicht te verwerven over hoe de beste zorg geleverd kan worden. Daarnaast is het van belang deze kennis tijdens en na de studie up-to-date te houden, hierbij speelt de NWVT een belangrijke rol. De NWVT heeft als doel het overdragen van wetenschappelijke informatie aan tandartsen en studenten tandheelkunde door het geven van congressen en cursussen.

  Samen met de andere ambassadeurs wil ik studenten enthousiast maken voor de wetenschap, betrekken bij het volgen van het veranderingen in het onderzoek en de mogelijkheid tot extra verdieping geven, met behulp van de activiteiten georganiseerd door de NWVT.

 • Abby van der Hoeven (Ambassadeur Nijmegen)

  Wat voor mij de studie en het vak Tandheelkunde zo interessant maakt is dat het continue vernieuwing ondergaat. Het is dan ook belangrijk om actief te participeren en jezelf enthousiast te blijven maken voor deze nieuwe technologieën en kennis en alles waarop dit toe te passen is. Een leven lang leren en bijscholen is hierbij essentieel en dit is wat de NWVT mogelijk maakt voor de tandarts, maar ook al voor de student. Hierdoor komen studenten makkelijker in aanraking met de nieuwe inzichten. De NWVT organiseert leuke en leerzame activiteiten voor beide doelgroepen om de nieuwe wetenschappelijke kennis over te dragen aan de (toekomstige) tandartsen.

  Ik wil graag een steentje bijdragen aan deze educatieve ondernemingen. Middels dit ambassadeurschap hoop ik studenten te motiveren om enthousiast en innovatief te blijven binnen de wetenschap. Wij zijn tenslotte de toekomst.

 • Valerie Terpstra (Ambassadeur Nijmegen)

  We leven momenteel in een wereld waar nieuwe technologieën en wetenschap sneller gaan dan ooit. Niet alleen als tandarts, maar ook tijdens je studie tandheelkunde zal je vroeg of laat met deze veranderingen in aanraking komen. Dit zorgt ervoor dat bij- en nascholing onmisbaar zijn in de tandheelkunde.

  Naar mijn mening is het belangrijk om altijd bij te blijven leren, vooruit te denken en hier vooral vroeg mee te beginnen om onverwachte situaties te voorkomen. Wie kan je daar beter bij helpen dan de NWVT? De NWVT brengt de wetenschap naar de tandartspraktijk en betrekt studenten hier vanaf het begin bij.

  Samen met de ambassadeurs uit Groningen en Amsterdam ga ik mijn medestudenten ervan bewust maken dat het steeds belangrijker wordt om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en ze enthousiast maken om mee te doen aan de activiteiten van de NWVT. Want behalve dat het leerzaam is, is het vooral ook erg leuk.

 • Joep Tummers (Ambassadeur Nijmegen)

  Als eerstejaars Tandheelkunde student maakte ik al kennis met het belang van wetenschappelijk onderzoek. Het is voor ons, studenten, maar ook voor tandartsen belangrijk om up-to-date te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Onder het motto van ‘een leven lang leren’ is het noodzakelijk dat je nieuwe kennis en technologie op de voet kunt volgen. De NWVT helpt je hierbij door deze nieuwe informatie op een praktijkgerichte manier aan te bieden middels cursussen en activiteiten voor professionals én studenten.

  Als ambassadeur ga ik op enthousiaste, laagdrempelige manier de NWVT onder de aandacht brengen bij mijn medestudenten en proberen de nieuwe kennis te verbinden met de (tandarts)praktijk. Ook al staan we nog maar aan het begin van onze loopbaan; met het verbreden van je kennis kunnen we niet vroeg genoeg beginnen!

 • Cem Wessels (Ambassadeur Nijmegen)

  Een goede tandarts zal zich meer en meer moeten verdiepen in onderzoeken m.b.t behandelingen, omdat de wetenschap tegenwoordig een steeds grotere rol inneemt in de tandheelkunde. De NWVT zet zich in om die kennis makkelijk toegankelijk te maken voor tandartsen, maar ook voor studenten die pas zijn begonnen aan de opleiding tandheelkunde of voor bijna afgestudeerden. Dit wordt onder andere bereikt door bij- en nascholingscursussen te organiseren. De NWVT presenteert wetenschappelijke onderwerpen op een praktijkgerichte manier, wat erg relevant is voor de algemeen practicus.

  Als ambassadeur ga ik samen met de andere ambassadeurs streven naar een actieve betrekking van studenten bij de NWVT. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat ze aan cursussendagen en -avonden kunnen deelnemen en wat de vele voordelen hiervan zijn. Anderzijds door studenten te laten bijdragen aan voorbereidingen over de vorm en de inhoud van een dergelijke cursus.

Commissies

NWVT Fonds

De NWVT beschikt over het NWVT Fonds. Uit dit Fonds kunnen financiële bijdragen worden geleverd ter stimulering en ondersteuning van tandheelkundig onderzoek of tandheelkundige activiteiten in de breedste zin van het woord, die aansluiten bij de doelstelling van de NWVT: het bevorderen van de tandheelkundige wetenschap ten behoeve van de tandarts algemeen practicus, alsmede de implementatie daarvan in zijn praktijk.

Commissieleden:
Dr. Robert van Es Voorzitter
Dr. Dick Barendregt  
Dr. Miluska Hevinga  
Brigitte Tulp  

Hamer Duyvenszprijs Leescommissie

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de NWVT voor het beste proefschrift op tandheelkundig gebied en relevant voor de tandarts algemeen practicus. De beoordeling geschiedt door de leescommissie van de NWVT.

Commissieleden:
Dr. Robert van Es Voorzitter
Dr. Dick Barendregt  
Dr. Willem Fennis  
Prof.dr. Cor van Loveren  

Kascommissie

De kascommissie controleert de jaarstukken en het jaarverslag en adviseert het bestuur met betrekking tot eventueel te nemen financiële maatregelen in relatie tot de jaarbegroting.

Commissieleden:
R.M.G.O. Poswick Voorzitter
E.M.S. Frowijn

Beleggingscommissie

Adviseert bij het beheer van de gelden die in principe niet nodig zijn om de lopende jaarrekening van de NWVT te dekken.

Commissieleden:
Joost van der Pol Voorzitter
Ransom Altman  
Engelbert ter Brugge  
Henk Donker  

Commissie Communicatie

De leden van de commissie adviseren het bestuur betreffende communicatie naar de leden. De website valt onder de verantwoordelijkheid van deze commissie.

Commissieleden:
Vivian Lu  
Sofie ten Hoopen  
Rachel de Jong - Gosselink  

Werkgroep Cariologie en Restauratief

Doel is om het belang van de cariologie en de restauratieve tandheelkunde voor de TAP te behartigen in de ruimst mogelijke zin.
Bekijk hier de doelstellingen NWVT werkgroep

Commissieleden werkgroep:
Dr. Niek Opdam Voorzitter
Dr. Bas Loomans  
Dr. Hans Scholtanus  
Dr. Mark Laske  
Dr. Leontine Jongsma