Menu

Vereniging

De Nederlandse Wetenschappelijk Vereniging van Tandartsen

De NWVT is een wetenschappelijke vereniging van en voor tandartsen. De NWVT is op 1 juli 1904 opgericht (NVT) en is daarmee de op één na oudste tandheelkundig wetenschappelijke vereniging in Nederland.
Statutair is de doelstelling van de vereniging: het bevorderen van de tandheelkundige wetenschap. De NWVT voert zelf geen wetenschappelijk onderzoek uit, maar draagt bij aan de overdracht van wetenschappelijke informatie aan tandartsen.

Aandachtsgebied

De NWVT richt zich op elk tandheelkundig wetenschappelijk terrein dat relevant wordt geacht voor de tandarts in de algemene praktijk. De NWVT houdt de tandarts niet alleen op de hoogte van ontwikkelingen binnen de tandheelkunde, maar streeft er ook naar om de stand van zaken op verschillende gebieden voor het voetlicht te brengen. Met de congressen en cursussen probeert de vereniging de gehele Nederlandse tandheelkundige gemeenschap te bereiken.
De NWVT hecht aan een goede relatie met de (wetenschappelijke) verenigingen. Hiertoe neemt zij vaak het voortouw om gezamenlijk met deze verenigingen activiteiten te organiseren.

Bestuur

Het bestuur zorgt voor het algemeen beleid van de vereniging.
Zij wordt hierbij ondersteund door de verenigingssecretaris: Gaby van Notten van Van Notten & Partners bv.


M. de Bakker-Ruige (Monetta) Voorzitter
J.H. van der Pol (Joost) Penningmeester
Dr. R.J.J. van Es (Robert)
Lid bestuur
Dr. L. Jongsma (Leontine)
Lid bestuur
R.A.M. de Jong-Gosselink (Rachel) Secretaris
S. ten Hoopen (Sofie)
Lid bestuur

Leden

De NWVT heeft ruim 2.700 leden. Tandartsen en studenten tandheelkunde kunnen lid worden van de vereniging.
Met hun lidmaatschap ondersteunen ze het werk van de NWVT.

Ereleden

De NWVT benoemt slechts zeer incidenteel Ereleden.

Ereleden van de NWVT zijn:
Dr. Peter van Amerongen  
Hans Groeneveld  
Dr. Ap la Rivière  
Henk Donker  

Raad van Advies

De Raad van Advies overlegt met het bestuur over de ontwikkelingen in de Mondzorg in het algemeen en de activiteiten van de NWVT in het bijzonder.

Leden Raad van Advies:
Dr. Dick Barendregt  
Rob Barnasconi  
Prof.dr. Rob Burgersdijk  
Mw. Dr. Alexa Laheij  

Ambassadeurs

De NWVT Ambassadeurs zijn de directe contactpersonen met de studenten.
Het bestuur overlegt regelmatig met de Ambassadeurs en de besturen van de tandheelkundige studentenverenigingen.


 • Cem Wessels (Ambassadeur Nijmegen)

  Een goede tandarts zal zich meer en meer moeten verdiepen in onderzoeken m.b.t behandelingen, omdat de wetenschap tegenwoordig een steeds grotere rol inneemt in de tandheelkunde. De NWVT zet zich in om die kennis makkelijk toegankelijk te maken voor tandartsen, maar ook voor studenten die pas zijn begonnen aan de opleiding tandheelkunde of voor bijna afgestudeerden. Dit wordt onder andere bereikt door bij- en nascholingscursussen te organiseren. De NWVT presenteert wetenschappelijke onderwerpen op een praktijkgerichte manier, wat erg relevant is voor de algemeen practicus.

  Als ambassadeur ga ik samen met de andere ambassadeurs streven naar een actieve betrekking van studenten bij de NWVT. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat ze aan cursussendagen en -avonden kunnen deelnemen en wat de vele voordelen hiervan zijn. Anderzijds door studenten te laten bijdragen aan voorbereidingen over de vorm en de inhoud van een dergelijke cursus.

 • Valerie Terpstra (Ambassadeur Nijmegen)

  We leven momenteel in een wereld waar nieuwe technologieën en wetenschap sneller gaan dan ooit. Niet alleen als tandarts, maar ook tijdens je studie tandheelkunde zal je vroeg of laat met deze veranderingen in aanraking komen. Dit zorgt ervoor dat bij- en nascholing onmisbaar zijn in de tandheelkunde.

  Naar mijn mening is het belangrijk om altijd bij te blijven leren, vooruit te denken en hier vooral vroeg mee te beginnen om onverwachte situaties te voorkomen. Wie kan je daar beter bij helpen dan de NWVT? De NWVT brengt de wetenschap naar de tandartspraktijk en betrekt studenten hier vanaf het begin bij.

  Samen met de ambassadeurs uit Groningen en Amsterdam ga ik mijn medestudenten ervan bewust maken dat het steeds belangrijker wordt om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en ze enthousiast maken om mee te doen aan de activiteiten van de NWVT. Want behalve dat het leerzaam is, is het vooral ook erg leuk.

 • Tina Chaboksawar (Ambassadeur Groningen)

  Wanneer je begint met de opleiding Tandheelkunde kom je in het eerste jaar al in aanmerking met onderzoek. Door de studie heen raak je steeds meer vertrouwd met het lezen en kritisch beoordelen van studieresultaten. De technologie ontwikkelt zich voortdurend en dat zorgt ervoor dat je je beter gaat inlezen hierover. Je wilt immers niet achterlopen. De NWVT draagt hierbij aan mee. Het is dan ook de oudste organisatie die zorg draagt voor de overdracht van wetenschappelijke informatie naar tandartsen. Daarom is het een voorrecht om deel te mogen nemen aan dit mooie organisatie. Als tweedejaars masterstudent aan de opleiding Tandheelkunde in Groningen komt het moment van afstuderen steeds dichterbij. Ik hoop met mijn deelneming aan de NWVT de studenten enthousiast te krijgen over het doen van onderzoek. Je bent immers nooit uitgeleerd!

 • Sebastiaan van Doornik (Ambassadeur Groningen)

  Als 2e jaar masterstudent aan de opleiding tandheelkunde in Groningen heeft onderzoek altijd mijn interesse gehad en wil ik mij graag inzetten voor de NWVT als ambassadeur.

  Tandheelkunde is meer dan een vak alleen. De afgelopen decennia heeft onderzoek een steeds grotere rol ingenomen binnen de medische wereld. Ook heeft wetenschappelijk scholing een prominente plaats ingenomen in het curriculum.

  De koppeling tussen onderzoek, de studie en de algemene praktijk is belangrijk. De basis vaardigheden voor academische scholing worden gelegd tijdens de studie maar dagelijks zul je als tandarts geconfronteerd worden met wetenschappelijke vraagstukken. Het is belangrijk om de koppeling tussen onderzoeken en de praktijk te behouden. Alleen zo wordt de kwaliteit van zorg optimaal behouden. Hierin speelt de NWVT een hoofdrol.

 • Pien van Leeuwen (Ambassadeur Amsterdam)

  Als tweedejaars bachelor student maak ik deel uit van een nieuwe generatie tandartsen die meer dan ooit te maken zullen krijgen met nieuwe wetenschappelijke kennis en technologieën. Ik hoop als ambassadeur van de NWVT aan mijn medestudenten over te brengen dat in de toekomst wetenschappelijk onderzoek ons vak steeds verder zal brengen en dat nieuwe technologie een belangrijk onderdeel zal blijven van onze beroepspraktijk.

  Ik zal met veel plezier de activiteiten van de NVWT onder de aandacht brengen bij mijn medestudenten en ze stimuleren hier aan deel te nemen. Ik vind het van belang dat studenten lid zijn van dé wetenschappelijke vereniging voor tandartsen – NWVT. De vereniging die zich met name richt op de basis van ons vak: de tandarts algemeen practicus. Natuurlijk sta ik pas aan het begin van mijn loopbaan, maar ik ben van mening dat je nooit vroeg genoeg kan beginnen met het ontwikkelen en verbreden van je kennis.

 • Katinka van Mierlo (Ambassadeur Amsterdam)

  Als student tandheelkunde kom je al veel in aanraking met wetenschappelijk onderzoek, in colleges, studiemateriaal en tijdschriften en via een vereniging als de NWVT. De NWVT is een dynamische vereniging die zich inzet voor de relatie tussen wetenschap en de praktijk van de tandheelkunde. Hoe leuk en tegelijkertijd belangrijk is het om daarmee als student kennis te maken? Mij lijkt het een mooie kans om kennis op te doen die je als student tandheelkunde morgen in je praktijk of studie kunt toepassen. Klinisch relevante kennis dus. Zo blijf je tegelijkertijd up to date van nieuwe ontwikkelingen.

  Bovendien worden studenten gemotiveerd deel te nemen aan interessante cursussen en workshops en er worden prijzen uitgereikt voor goede, klinische relevante onderzoeks-scripties. Denk bijvoorbeeld aan de NWVT-TP masterscriptieprijs. Ook is er een beurs beschikbaar voor studenten die zich inzetten voor klinisch relevant onderzoek in de masterfase.

  Samen met mijn mede-ambassadeurs uit Amsterdam, Groningen en Nijmegen zal ik mij inzetten om studenten bij de NWVT te betrekken en vroeg in hun studie kennis te laten maken met wetenschappelijke onderbouwing van behandelkeuzes. Mocht je vragen hebben over de NWVT en haar activiteiten, dan is het altijd mogelijk om ons daarover aan te spreken.

Commissies

Wetenschappelijke commissie

De NWVT commissie organiseert 2 cursussen per jaar: in april en oktober. De cursussen zijn op de praktijk gericht en bieden state of the art vakverdieping.

Commissieleden:
Dr. Robert van Es Voorzitter
Frédérique San Giorgi  
Dr. Miluska Hevinga  
Herman Wiegman  

Hamer Duyvenszprijs Leescommissie

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de NWVT voor het beste proefschrift op tandheelkundig gebied en relevant voor de tandarts algemeen practicus. De beoordeling geschiedt door de leescommissie van de NWVT.

Commissieleden:
Dr. Robert van Es Voorzitter
Dr. Dick Barendregt  
Dirk Bittermann  
Prof.dr. Cor van Loveren  

Kascommissie

De kascommissie controleert de jaarstukken en het jaarverslag en adviseert het bestuur met betrekking tot eventueel te nemen financiële maatregelen in relatie tot de jaarbegroting.

Commissieleden:
R.M.G.O. Poswick Voorzitter
E.M.S. Frowijn

Beleggingscommissie

Adviseert bij het beheer van de gelden die in principe niet nodig zijn om de lopende jaarrekening van de NWVT te dekken.

Commissieleden:
Joost van der Pol Voorzitter
Ransom Altman  
Engelbert ten Brugge  
Henk Donker  
Hans Groeneveld  

Commissie Communicatie

De leden van de commissie adviseren het bestuur betreffende communicatie naar de leden. De website valt onder de verantwoordelijkheid van deze commissie.

Commissieleden:
Jesper van der Werf Voorzitter
Sjoerd van Beek  
Vivian Lu  
Rachel de Jong - Gosselink  
Stephan Tjiook  

Werkgroep Cariologie en Restauratief

Doel is om het belang van de cariologie en de restauratieve tandheelkunde voor de TAP te behartigen in de ruimst mogelijke zin.
Bekijk hier de doelstellingen NWVT werkgroep

Commissieleden werkgroep:
Dr. Niek Opdam Voorzitter
Dr. Bas Loomans  
Dr. Hans Scholtanus