Menu

Wetenschap

Wetenschap

De activiteiten van de NWVT bestaan uit het organiseren van congressen en WTA cursussen, al dan niet in samenwerking met (wetenschappelijke) verenigingen, het onderhouden van contacten met tandheelkundige faculteitsverenigingen van de Nederlandse universiteiten om de studenten al in een vroeg stadium bekend te maken met de mogelijkheden tot bij- en nascholing voor een praktiserend tandarts. Het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek in de tandheelkunde door het uitreiken van prijzen en stipendia.
 NWVT Prijzen en Fondsen

De NWVT ondersteunt wetenschappelijk onderzoek in de tandheelkunde door het uitreiken van prijzen en stipendia.

Bekijk Prijzen en Fondsen >>
 Tijdschrift TP - TandartsPraktijk en meer

 • TandartsTotaal: 35% korting voor NWVT leden
 • Tijdschrift TP en NWVT webinars: gratis voor studenten en NWVT Young Professionals t/m 2 jaar na afstuderen.
 • NWVT leden 35% korting op TandartsTotaal – klik hier voor abonnement of stuur email naar info@nwvt.nu
  • Maandelijks het TP online en in print
  • Complete archief TP
  • Online toegang tot de tandheelkundige boekencollectie
  • Bij- en nascholing (Web-tv uitzendingen, TP kennistoetsen en e-learnings)
  • En voor uw assistent diverse naslagwerken en het vakblad Standby online en in print
 • Tijdschrift TP en NWVT webinars gratis
 • Leden NWVT: studenten en Young Professionals t/m 2 jaar na afstuderen
 • Klik hier om een abonnement te nemen als je dat nog niet hebt.

Korting TP congres 1 december 2017

TP congres 1 december 2017: Esthetiek in al zijn Facetten. Meer informatie: http://www.tpcongres.nl/
NWVT leden krijgen flinke korting bij inschrijving: €200,- inschrijfkosten i.p.v. €350,-.
Direct aanmelden: https://www.aanmelder.nl/93775/subscribe

Wat is TandartsPraktijk:

TandartsPraktijk informeert u over de belangrijkste ontwikkelingen in de tandheelkunde en tandtechniek door praktisch toepasbare klinische artikelen en herkenbare casuïstiek, toegelicht aan de hand van duidelijke kleurenfoto's, röntgenfoto's en tekeningen.

TandartsPraktijk neemt een standpunt in: het volgt het gevoerde beleid van overheid, verzekeraars en beroepsorganisaties kritisch en is niet bang voor een opiniërende stellingname.

De juiste mix van goed beschreven casussen, congresverslagen en onderwerpen van sociaal maatschappelijke aard maken TandartsPraktijk een veelgelezen tijdschrift onder algemeen practici. TandartsPraktijk is een vaktijdschrift dat zich ten doel stelt te fungeren als intermediair bij de éducation permanente van de tandarts (algemeen practicus). De redactie is onafhankelijk. Hoewel TandartsPraktijk geen wetenschappelijke of sociale richting heeft, dient alle aangeboden kopij wetenschappelijk verantwoord te zijn en binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar.
 Richtlijnen

 • De NWVT heeft zich jaren hard ingezet voor Richtlijnen binnen de Mondzorg.
 • Uiteindelijk is in juni 2016 het KiMo opgericht: organisatie voor richtlijn ontwikkeling binnen de Mondzorg. www.hetkimo.nl
 • De NWVT wordt bij het KiMo vertegenwoordigd door de Federatie.
 • Informatie over het KiMo: www.hetkimo.nl
FTWV - Federatie

 • De Federatie is het samenwerkingsverband van Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen
 • De NWVT heeft een bestuurszetel in de Federatie.
 • Doelstelling van de Federatie is:
  Het leveren van bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van de tandheelkundige zorgverlening, en voorts al hetgeen met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord
 • Meer informatie: www.ftwv.nl
WCRAP

Werkgroep voor Cariologie en Restauratieve Tandheelkunde voor de Tandarts Algemeen Practicus.

Een essentieel onderdeel van de werkzaamheden van de TAP is de cariologie en de restauratieve tandheelkunde. De restauratieve tandheelkunde omvat daarbij zowel het indiceren als vervaardigen van indirect en direct vervaardigde restauraties, waarbij de cariologie zich bezighoudt met cariës als ‘lifestyle’ ziekte, variërend van behandeling middels preventieve maatregelen tot restauratieve interventies. De NWVT is internationaal aangesloten bij de European Federation of Conservative Dentistry (EFCD) en nationaal is de werkgroep voor cariologie en restauratieve tandheelkunde voor de algemeen practicus - WCRAP - onderdeel van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen (NWVT) geworden.

Doel is om het belang van de cariologie en de restauratieve tandheelkunde voor de TAP te behartigen in de ruimst mogelijke zin.