Menu

Wetenschap

Wetenschap

De activiteiten van de NWVT bestaan uit het organiseren van congressen en WTA cursussen, al dan niet in samenwerking met (wetenschappelijke) verenigingen, het onderhouden van contacten met tandheelkundige faculteitsverenigingen van de Nederlandse universiteiten om de studenten al in een vroeg stadium bekend te maken met de mogelijkheden tot bij- en nascholing voor een praktiserend tandarts. Het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek in de tandheelkunde door het uitreiken van prijzen en stipendia.
 

 


NWVT Prijzen en Fondsen

De NWVT ondersteunt wetenschappelijk onderzoek in de tandheelkunde door het uitreiken van prijzen en stipendia.

Bekijk Prijzen en Fondsen >>
 

 


NWVT congressen/ cursussen: archief
Werkgroep Cariologie en Restauratief

Een essentieel onderdeel van de werkzaamheden van de TAP is de cariologie en de restauratieve tandheelkunde. De restauratieve tandheelkunde omvat daarbij zowel het indiceren als vervaardigen van indirect en direct vervaardigde restauraties, waarbij de cariologie zich bezighoudt met cariës als ‘lifestyle’ ziekte, variërend van behandeling middels preventieve maatregelen tot restauratieve interventies. De NWVT is internationaal aangesloten bij de European Federation of Conservative Dentistry (EFCD) en nationaal is de werkgroep Cariologie en Restauratief onderdeel van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen (NWVT).

Doel is om het belang van de cariologie en de restauratieve tandheelkunde voor de TAP te behartigen in de ruimst mogelijke zin. 

 


KEM – Kennisinsplatform Ergonomie voor Mondzorg

De Stichting Kennisplatform Ergonomie voor Mondzorg (KEM) stelt themadocumenten op met afzonderlijke onderwerpen gericht op verbreding van het kennisaanbod over de wijze van beroepsuitoefening in de mondzorgpraktijk.

De Themadocumenten vallen onder de verantwoordelijkheid van de Stichting KEM – de NWVT faciliteert de Stichting KEM deze documenten via de NWVT te publiceren.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het KEM via: kemergonomics@outlook.com of telefoonnummer: 033-2100106

Download de documenten:

 1. Preventie van stress en burn-out in de mondzorgpraktijk. (pdf)
 2. Kwaliteitsmanagement als onderdeel van praktijkmanagement in de mondzorgpraktijk. (pdf)
 3. De noodzaak van bewegen voor een goede gezondheid tijdens patiëntbehandeling en daarbuiten. (pdf)
 4. Ergonomische werkwijze bij de patiëntbehandeling. (pdf)
 5. Werkwijze ergonomisch gebruik behandelmicroscoop in de tandheelkunde. (pdf)
 6. Houding en werktechniek bij gebruik van ultrasone gebitsreinigingsinstrumenten. (pdf)

Of klik hier voor het downloaden van alle documenten (zip) 

 


Richtlijnen

 • De NWVT heeft zich jaren hard ingezet voor Richtlijnen binnen de Mondzorg.
 • Uiteindelijk is in juni 2016 het KiMo opgericht: organisatie voor richtlijn ontwikkeling binnen de Mondzorg. www.hetkimo.nl
 • De NWVT wordt bij het KiMo vertegenwoordigd door de Federatie.
 • Informatie over het KiMo: www.hetkimo.nl 

 


FTWV - Federatie

 • De Federatie is het samenwerkingsverband van Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen
 • De NWVT heeft een bestuurszetel in de Federatie.
 • Doelstelling van de Federatie is:
  Het leveren van bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van de tandheelkundige zorgverlening, en voorts al hetgeen met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord
 • Meer informatie: www.ftwv.nl